Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a rozsaunnep.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói által a Honlap használata során megadott, a Honlap üzemeltetője (Sikeres Régió Alapítvány, 6771 Szeged, Szerb u. 50/B, a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, Adatfeldolgozó) számára hozzáférhetővé vált személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során minden adatkezelés megfelel az Adatkezelési nyilatkozatban megfogalmazottaknak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa.

Az Adatkezelési nyilatkozat hatálya kizárólag a Honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy annak egyes részeit a Honlapon, vagy a Honlap közvetítésével.

Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

 

Személyes adatok, adatkezelés célja, időtartama

A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azonban a megadott adatok egy részének kezelését és továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

A Honlapra látogatók adatai

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. tv. 13/A § (3), valamint az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a meglátogatott oldal(ak) címe(i).

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A Honlap független web-analitikai auditálását a Google Analytics szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/ oldalakon olvashat.

A külső szolgáltatók az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat (cookie) helyezhetnek el és olvashatnak vissza. Ha az Érintett böngészője visszaküld el korábban elmentett adatcsomagot, a külső szolgáltatóknak saját tartalmuk tekintetében lehetőségük van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatási adatait a korábbiakkal. Az adatcsomagokról részletesen a http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oldalon olvashat.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés célja: a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozásáig.

A Honlap hírlevél-szolgáltatását a MailChimp végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a https://mailchimp.com/legal/privacy/ honlapon tájékozódhat.

 

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat.

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb két évig.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok nem tárolódnak, azokból automatikusan elektronikus üzenet (email) generálódik, amit a Honlap üzemeltetője (Sikeres Régió Alapítvány) kap meg kapcsolatfelvételi céllal.

További adatkezelések

Az Adatkezelési Nyilatkozatban fel nem sorolt esetekben az esetleges adatfelvételkor kerül sor az Érintett tájékoztatására.

 

Az adatkezelés biztonsága, az adatok tárolása

Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei: székhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint a Padmin Bt. (szerverhosting szolgáltató, 6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 4.) szerverén.

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a Honlapon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Érintettek által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatkezelő elérhetősége

Sikeres Régió Alapítvány
6771 Szeged, Szerb u. 50/B
www.sikeresregio.hu | kapcsolat@sikeresregio.hu
Adószám: 18477429-1-06
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62989/2013

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu